Home

_MG_7122 as Smart Object-1klNovum Nexu betekent letterlijk ‘het nieuwe verbinden’. Novum Nexu is een coöperatie van twee partners, André van Kesteren en Eduard Leurs. Wij zijn specialist op het gebied van gemeentelijk beleid met betrekking tot sportvoorzieningen, recreatie en in het bijzonder zwembaden. Onze grootste passie is om de continuïteit van deze maatschappelijk belangrijke (sport)voorzieningen voor de lange termijn te borgen.

Wij zetten onze kennis en jarenlange ervaring in om gemeenten en andere organisaties te adviseren hoe de totale organisatie beter en (financieel) gezonder kan bestaan als integraal onderdeel van de lokale gemeenschap.

Novum Nexu gelooft in gezonde sportaccommodaties, waarbij context gedreven organiseren leidt tot het maximale sociaal-maatschappelijke en bedrijfseconomische rendement.