Visie

Wij voorkomen dat uw zwembassins door het onkruid worden overwoekerd. Nieuwe ideeën, nieuwe verbindingen .... daar gaan we voor!

Novum Nexu gelooft dat het mogelijk is om samen met de lokale gemeenschap te zorgen dat sportaccommodaties open, toegankelijk en betaalbaar blijven.
Novum Nexu werkt verder met de kwaliteiten die meestal al binnen de sportaccommodaties aanwezig zijn en zoekt daarnaast naar verbetermogelijkheden.

Novum Nexu organiseert context gedreven: Dit betekent dat we ruimte geven aan zelfstandigheid en flexibiliteit om in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden.

Organiseren vindt plaats dicht bij de werkvloer om de primaire processen optimaal te kunnen laten verlopen. We zorgen dat de structuur het organiseren ondersteunt om de doelen te realiseren. Daarom leggen wij ‘trait d’unions’ aan om horizontale verbindingen in de organisatie te leggen.

Voor een succesvolle organisatie vinden wij drie aspecten cruciaal:
1. Efficiëntie, vandaag goed zijn,
2. Innovatie, morgen goed zijn en
3. Klantgerichtheid, goed zijn voor de gast.